วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 6 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
วัน จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ.2555
-  คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
วิชาประวัติศาสตร์
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1
วิชาประวัติศาสตร์
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน


วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากคุมนักเรียนแข่งการเขียนเรียงความเรื่องแม่  ทำการ์ดอวยพรวันแม่และคัดเลือกนักเรียนแข่งขันร้องเพลงวันแม่


วันพุธ ที่ 8สิงหาคม  พ.ศ.2555
-  คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ
- ตักข้าวให้กับนักเรียน
- พานักเรียนชั้นป.
4-ป.6 ไปโรงละครเพื่อไปดูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ


วันพฤหัสบดี ที่ 9สิงหาคม  พ.ศ.2555
- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ

- จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ ต่อ
- กิจกรรมการเรียนการสอน ป
4/2


วันศุกร์ ที่ 10สิงหาคม  พ.ศ.2555

- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมโฮมรูม
- จัดการแสดงวันแม่แห่งชาติ  เช่น แข่งขันร้องเพลง  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชนะการเขียนเรียงความ
-  จัดป้ายนิเทศวันฮารีรายอ


วันที่ 14 16 สิงหาคม พ.ศ.2555
- จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30

 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคมพ.ศ.2555

 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 - คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
 - กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- ช่วยครูแจกเสื้อให้กับนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
วัน ศุกร์  ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555
 - คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
 - กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- ช่วยครูแจกเสื้อให้กับนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน


วันที่
2731 สิงหาคม พ.ศ.2555
- จัดกิจกรรมบูรณาการชั้นนักเรียน ชั้นป.
4 -6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น