วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

นางสาวมาซีเต๊าะ ดาแม   
รหัสนักศึกษา 5111116062   หลักสูตรสังคมศึกษา ห้อง 02
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานอดิเรก  อ่านหนังสือ ฟังเพลง
สัตว์ที่ชอบ   แมว
คติประจำใจ  ใฝ่รู้ ใฝ่คิด ถึงจะสำเร็จ