วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 16- 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555
วันจันทร์   ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- รวมกลุ่มสี
วันอังคาร  ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร


วันพุธ  ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
- รวมกลุ่มสี

วันพฤหัสบดี  ที่
19 กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- รวมกลุ่มสี

วันศุกร์  ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- ประชุมคณะครูทุกคนเกี่ยวกับการเลือกกีฬาสี
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/2 และ4/1
- คุมนักเรียนทำเวร
- อยู่รวมกลุ่ม

วันจันทร์   ที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2

- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1
- รวมกลุ่มสี
วันอังคาร  ที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
4/1 และ 4/2
- คุมนักเรียนทำเวร


วันพุธ  ที่
25  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.
6/2
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน

- กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา
- รวมกลุ่มสี


วันพฤหัสบดี  ที่ 26  กรกฎาคม พ.ศ.2555
-  ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- คุมนักเรียนทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดเตรียมสถานที่แข่งกีฬา
- จัดถ้วยรางวัลชนะเลิศ
วันศุกรolor ที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ.2555
- กิจกรรมเดินพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียน


- เปิดสนามโดยการแสดงของนักเรียน 2 ชุด

- แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและแข่งขันกองเชียร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น