วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงาน 2 สัปดาห์ วันที่ 1728  กันยายน พ.ศ. 2555

- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูประตูโรงเรียน
- คุมเด็กนักเรียนเขตที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมโฮมรูมของเด็กนักเรียน ป.
4, ป.6
- กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 วิชาสังคมศึกษา
- ตักข้าวเที่ยงให้กับนักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/1 วิชาสังคมศึกษา
- คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน

- ทำข้อสอบ
- จัดเรียงข้อสอบ
- ทำคะแนนของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น